Raeküla

Rühmad


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Sirtsukesed

Sirtsukesed

Sirtsukesed tegusad
linnulapsed nägusad,
uurivad ja avastavad
õues olles ennast karastavad
               /E.Laidvee/

5-8 aastased lapsed

Rühmas töötavad
Õpetajad Liis ja Merike
Õpetaja abi Helena

Info vahetus lapsevanemaga toimub meil ELIIS keskkonnas