Lasteaiast

TugiteenusedMajasisesed tugiteenused

Lapse arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev protsess, mida viivad läbi õpetajad ja tugispetsialist koostöös lastevanematega.

Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lasteaia spetsialistid: rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetajad, logopeed ja tugiõpetajad.

Pärnu Lasteaias Mai käivatele lastele on tagatud:  

 • logopeedi  ja eripedagoogi tugi. Tegevust koordineerib HEV-koordinaator
 • tervishoiutöötaja teenus
 • silmaarsti teenus ja ravi


Logopeed/eripedagoog

 • teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
 • viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
 • aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
 • arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
 • arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
 • aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
 • nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

Lapse arengut toetava tugiteenuse või lisatoe esmaseks märkajaks on enamasti tema õpetajad, kes suhtlevad sel teemal lapsevanematega ning suunavad lapse tugispetsialisti juurde, kes hindab lapse arengut ning vajadusel annab soovitused edasisteks tegevusteks.

Vajadusel moodustatakse lapse arengu toetamiseks tugivõrgustik, kuhu kuuluvad: lapsevanem, rühma õpetajad, tugiõpetajad, logopeed, õppealajuhataja/direktor ja vajadusel spetsialistid väljastpoolt asutust. Tugivõrgustiku koostöö tulemusel selgub, millist tuge laps vajab.

Juhul kui hindamise ehk kaardistusprotsessi tulemusel selgub, et laps vajab tugiteenust või sekkumist, mida lasteaias ei ole võimalik pakkuda (nt psühholoogiline abi, venekeelne logopeed vms) või arstlikku kontrolli (nt kuulmine, nägemine, keelekida, adenoidid vms), siis antakse lapsevanematele soovitus pöörduda vajalike spetsialistide poole.

Esmaseks märkajaks lapse eakohase arengu küsimustes võib olla ka lapsevanem. Sellisel juhul tasub kindlasti rääkida rühma õpetajaga või võtta ühendust logopeediga, et konsulteerida lapse arengu küsimustes ning leida üheskoos parimad lahendused.

Logopeedi telefon 442 7688
 

Tervishoiutöötaja

 • Dokumenteerib laste tervisekaarte
 • Annab esmaabi äkkhaigestumise või vigastuse korral
 • Teeb lastele silmaravi vastavalt silmaarsti korraldustele
 • Viib läbi lastel profülaktilised läbivaatused
 • Jälgib lastel hügieeninõuete täitmist
 • Koostab töökeskkonna riskianalüüsi  koos tervisemeeskonnaga

Tervishoiutöötaja telefon 442 7688

Majasisesed tugiteenused

Lapse arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev protsess, mida viivad läbi õpetajad ja tugispetsialist koostöös lastevanematega.

Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lasteaia spetsialistid: rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetajad, logopeed ja tugiõpetajad.

Pärnu Lasteaias Mai käivatele lastele on tagatud:  

 • logopeedi  ja eripedagoogi tugi. Tegevust koordineerib HEV-koordinaator
 • tervishoiutöötaja teenus
 • silmaarsti teenus ja ravi


Logopeed/eripedagoog

 • teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
 • viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
 • aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
 • arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
 • arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
 • aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
 • nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

Lapse arengut toetava tugiteenuse või lisatoe esmaseks märkajaks on enamasti tema õpetajad, kes suhtlevad sel teemal lapsevanematega ning suunavad lapse tugispetsialisti juurde, kes hindab lapse arengut ning vajadusel annab soovitused edasisteks tegevusteks.

Vajadusel moodustatakse lapse arengu toetamiseks tugivõrgustik, kuhu kuuluvad: lapsevanem, rühma õpetajad, tugiõpetajad, logopeed, õppealajuhataja/direktor ja vajadusel spetsialistid väljastpoolt asutust. Tugivõrgustiku koostöö tulemusel selgub, millist tuge laps vajab.

Juhul kui hindamise ehk kaardistusprotsessi tulemusel selgub, et laps vajab tugiteenust või sekkumist, mida lasteaias ei ole võimalik pakkuda (nt psühholoogiline abi, venekeelne logopeed vms) või arstlikku kontrolli (nt kuulmine, nägemine, keelekida, adenoidid vms), siis antakse lapsevanematele soovitus pöörduda vajalike spetsialistide poole.

Esmaseks märkajaks lapse eakohase arengu küsimustes võib olla ka lapsevanem. Sellisel juhul tasub kindlasti rääkida rühma õpetajaga või võtta ühendust logopeediga, et konsulteerida lapse arengu küsimustes ning leida üheskoos parimad lahendused.

Logopeedi telefon 442 7688
 

Tervishoiutöötaja

 • Dokumenteerib laste tervisekaarte
 • Annab esmaabi äkkhaigestumise või vigastuse korral
 • Teeb lastele silmaravi vastavalt silmaarsti korraldustele
 • Viib läbi lastel profülaktilised läbivaatused
 • Jälgib lastel hügieeninõuete täitmist
 • Koostab töökeskkonna riskianalüüsi  koos tervisemeeskonnaga

Tervishoiutöötaja telefon 442 7688