Lapsevanemale

Lasteaia tasuLasteaiatasu sisaldab osalustasu ja toiduraha, mida arvestatakse eelneva kuu eest.

Lapsevanema poolt kaetav osalustasu on 88 eurot kuus (Mai maja); 70 eurot kuus (Raeküla maja).

 

Vastavalt  Pärnu Linnavolikogu määrusele Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine:

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Vanema poolt kaetav kohatasu tasutakse linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu väljastatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul arvel näidatud pangakontole.

  (2) Kohatasu arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Kohatasust vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse avalduse alusel tema laste kohatasu maksmisest, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

  (2) Ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest tasub vanem 80% kohatasu maksumusest.

  (3) Vanem vabastatakse kohatasust lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Kohatasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (4) Kohatasust vabastamise saamiseks teavitab vanem oma soovist eelnevalt lasteaia direktorit vastavalt lasteaia kodukorrale.

 

Pärnu Lasteaed Mai lapse toidupäeva maksumuseks on alates 01.02.2023
2.40 eurot päev.

Nädalamenüüga saab tutvuda Eliis keskkonnas.

Lasteaiatasu sisaldab osalustasu ja toiduraha, mida arvestatakse eelneva kuu eest.

Lapsevanema poolt kaetav osalustasu on 88 eurot kuus (Mai maja); 70 eurot kuus (Raeküla maja).

 

Vastavalt  Pärnu Linnavolikogu määrusele Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine:

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Vanema poolt kaetav kohatasu tasutakse linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu väljastatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul arvel näidatud pangakontole.

  (2) Kohatasu arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Kohatasust vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse avalduse alusel tema laste kohatasu maksmisest, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

  (2) Ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest tasub vanem 80% kohatasu maksumusest.

  (3) Vanem vabastatakse kohatasust lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Kohatasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (4) Kohatasust vabastamise saamiseks teavitab vanem oma soovist eelnevalt lasteaia direktorit vastavalt lasteaia kodukorrale.

 

Pärnu Lasteaed Mai lapse toidupäeva maksumuseks on alates 01.02.2023
2.40 eurot päev.

Nädalamenüüga saab tutvuda Eliis keskkonnas.