Lapsevanemale

Tugiteenused Pärnu linnasInfo Pärnu ja riiklike keskuste ja toetusvõimaluste kohta

 

Pärnu Õppenõustamiskeskus. Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta. Täpsem info ja ülevaade Õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest asutuse kodulehel - Pärnu Õppenõustamiskeskus

Kontaktid:

Tel: +372 44 31 436, +372 58 509 247

e-post: onk@onk.parnu.ee

 

Pärnu Lasteaed Mai lasteaia lapsi, lapsevanemaid ja lasteaia töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialist Helen Nõmm, kelle poole võite pöörduda, kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine

  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest

  • teie laps ei oska konflikte lahendada.

 

Sotsiaalpedagoog Helen Nõmm

Mobiil: +372 56203961 

e-post: helen.nomm@onk.parnu.ee

 

Haridus- ja Noorteamet Rajaleidja. Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitatakse välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil https://rajaleidja.ee/keskused/#Parnuraplaviljandi

Rajaleidja võrgustiku infotelefoni number on +372 735 0700. Infotelefonil saab broneerida, tühistada ja muuta nõustamisaega kõigis Rajaleidja keskustes ning küsida lisainfot.

E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee

 

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas

Infomaterjal lastevanematele lapse probleemide märkamisel ning oskuslikul toetamisel

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes

Info Pärnu ja riiklike keskuste ja toetusvõimaluste kohta

 

Pärnu Õppenõustamiskeskus. Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta. Täpsem info ja ülevaade Õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest asutuse kodulehel - Pärnu Õppenõustamiskeskus

Kontaktid:

Tel: +372 44 31 436, +372 58 509 247

e-post: onk@onk.parnu.ee

 

Pärnu Lasteaed Mai lasteaia lapsi, lapsevanemaid ja lasteaia töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialist Helen Nõmm, kelle poole võite pöörduda, kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine

  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest

  • teie laps ei oska konflikte lahendada.

 

Sotsiaalpedagoog Helen Nõmm

Mobiil: +372 56203961 

e-post: helen.nomm@onk.parnu.ee

 

Haridus- ja Noorteamet Rajaleidja. Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitatakse välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil https://rajaleidja.ee/keskused/#Parnuraplaviljandi

Rajaleidja võrgustiku infotelefoni number on +372 735 0700. Infotelefonil saab broneerida, tühistada ja muuta nõustamisaega kõigis Rajaleidja keskustes ning küsida lisainfot.

E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee

 

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas

Infomaterjal lastevanematele lapse probleemide märkamisel ning oskuslikul toetamisel

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes