Mai

Omanäolisus/traditsioonidMai Lasteaias on 12 rühma. Asutus pakub alushariduse omandamise võimalust lastele vanuses 1,6-7 aastat.

Lasteaias on 3 erirühma: kaks erihooldust- ja õpet vajavate laste rühma ja vene õppekeelega tasandusrühm.

Lasteaed kasutab aktiivõppemeetodeid: suunatud uurimusliku õpet, õuesõpet, keskkonnahoiule suunatud kasvatust ja meelte teadlikku arendamist õppetöös.

Mai lasteaia eripäraks ja tugevuseks on professionaalne oskusteabe omamine erivajadustega laste arendamisel. Pärnu maakonnas oleme ainuke lasteaed, kus nägemisprobleemidega ja meelepuudega lastele võimaldatakse meditsiinilist ning eripedagoogilist abi. Erivajadustega laste arendamiseks on loodud mitmekesised võimalused: tunnetustuba, meelte- ja tunnetusaed, ujumisvõimalus.

Pärnu Lasteaed Mai videot saab vaadata siin: Pärnu Lastead Mai tutvustav video

 

Mai Lasteaias on 12 rühma. Asutus pakub alushariduse omandamise võimalust lastele vanuses 1,6-7 aastat.

Lasteaias on 3 erirühma: kaks erihooldust- ja õpet vajavate laste rühma ja vene õppekeelega tasandusrühm.

Lasteaed kasutab aktiivõppemeetodeid: suunatud uurimusliku õpet, õuesõpet, keskkonnahoiule suunatud kasvatust ja meelte teadlikku arendamist õppetöös.

Mai lasteaia eripäraks ja tugevuseks on professionaalne oskusteabe omamine erivajadustega laste arendamisel. Pärnu maakonnas oleme ainuke lasteaed, kus nägemisprobleemidega ja meelepuudega lastele võimaldatakse meditsiinilist ning eripedagoogilist abi. Erivajadustega laste arendamiseks on loodud mitmekesised võimalused: tunnetustuba, meelte- ja tunnetusaed, ujumisvõimalus.

Pärnu Lasteaed Mai videot saab vaadata siin: Pärnu Lastead Mai tutvustav video