Raeküla

Omanäolisus/traditsioonidRaeküla lasteaia omanäolisus väljendub kindlates tegevussuundades, ühtekuuluvustundes, kodukoha väärtustamises ja pärimuse kajastamises õppetegevustes.

Alates 2010. aasta septembrist on lasteaia rühmadel nimed, mis tulenevad lindude rahvapärastest nimetustest: Õnnelinnud, Siidisabad, Siisikesed, Värvukesed, Sirtsukesed, Kullalinnud.

Lasteaia suurepärane looduslik asukoht mere, jõe ja männiku läheduses tagab lastele ideaalse õpi- ja kasvukeskkonna. Kaardistatud on õueõpipaigad, mis kannavad endas kultuurilugu:
Raeküla männik e.Tabanamets
Raeküla terviserada (RMK pärandkultuur)
Paadisadam – jõgi, liivakas
Linnuvaatlustorn – rannaniit, meri

Alates 2011. aastast on Raeküla lasteaed Pärnu linna ja maakonna väärtuskasvatuse Kiusamisest vabaks metoodika keskuseks. Lasteaia eripäraks on traditsioonidel põhinev koostöö kogukonnaga: Pärnu Raeküla kool, Raeküla Vanakooli Keskus.

Igapäevategevustes kasutame aktiivõppemeetodeid, suulist rahvaloomingut, tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja korraldame folklooriga seotud üritusi.

Raeküla lasteaia omanäolisus väljendub kindlates tegevussuundades, ühtekuuluvustundes, kodukoha väärtustamises ja pärimuse kajastamises õppetegevustes.

Alates 2010. aasta septembrist on lasteaia rühmadel nimed, mis tulenevad lindude rahvapärastest nimetustest: Õnnelinnud, Siidisabad, Siisikesed, Värvukesed, Sirtsukesed, Kullalinnud.

Lasteaia suurepärane looduslik asukoht mere, jõe ja männiku läheduses tagab lastele ideaalse õpi- ja kasvukeskkonna. Kaardistatud on õueõpipaigad, mis kannavad endas kultuurilugu:
Raeküla männik e.Tabanamets
Raeküla terviserada (RMK pärandkultuur)
Paadisadam – jõgi, liivakas
Linnuvaatlustorn – rannaniit, meri

Alates 2011. aastast on Raeküla lasteaed Pärnu linna ja maakonna väärtuskasvatuse Kiusamisest vabaks metoodika keskuseks. Lasteaia eripäraks on traditsioonidel põhinev koostöö kogukonnaga: Pärnu Raeküla kool, Raeküla Vanakooli Keskus.

Igapäevategevustes kasutame aktiivõppemeetodeid, suulist rahvaloomingut, tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja korraldame folklooriga seotud üritusi.