Õppetöö

Õppetöö eesmärgid/põhimõttedÕppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Pärnu Lasteaed Mai õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis on koostatud lähtuvalt lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade tegevuskavad koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt aasta tegevuskava alusel kas nädala- või kuuplaanina ning see on lapsevanematele nähtav veebikeskkonnas Eliis.

Lapse kõikide teadmiste ja oskuste arendamine toimub läbi tegutsemise kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid. Aktiivõpe

Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegevuses on mäng ja õppimine tihedalt käsikäes. Võib tekkida küsimus, kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka õpitakse? Kui laste tegevus on teadlikult suunatud, toimub õppimine lihtsamalt. Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- , ujumis - ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia õues, metsas, rannas vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse, mis asub veebikeskkonnas Eliis.

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Vastavalt pedagoogilise nõukogu otsusele ei toimu lasteaias aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata plaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal (alates jõuludest kuni kuuenda jaanuarini).

Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Pärnu Lasteaed Mai õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis on koostatud lähtuvalt lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade tegevuskavad koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt aasta tegevuskava alusel kas nädala- või kuuplaanina ning see on lapsevanematele nähtav veebikeskkonnas Eliis.

Lapse kõikide teadmiste ja oskuste arendamine toimub läbi tegutsemise kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid. Aktiivõpe

Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegevuses on mäng ja õppimine tihedalt käsikäes. Võib tekkida küsimus, kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka õpitakse? Kui laste tegevus on teadlikult suunatud, toimub õppimine lihtsamalt. Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- , ujumis - ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia õues, metsas, rannas vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse, mis asub veebikeskkonnas Eliis.

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Vastavalt pedagoogilise nõukogu otsusele ei toimu lasteaias aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata plaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal (alates jõuludest kuni kuuenda jaanuarini).

Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.