Raeküla

Rühmad


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Värvukesed

Värvukesed

Värvukesed väikesed
säravad kui päikesed,
nad on meie pesamunad
armsad, kallid lapsed nemad.
               /E.Laidvee/

Kuni 3 aastased lapsed

Rühmas töötavad
Õpetajad Maia ja Sirje
Õpetaja abi Mairi

Info vahetus lapsevanemaga toimub meil ELIIS keskkonnas