Raeküla

Rühmad


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Õnnelinnud

Õnnelinnud

Pesa täis on põnne
õnnelinnud toovad õnne
tarkusteri koos nokivad
pidudel nad rokivad.
               /E.Laidvee/

2-8 aastased lapsed

Rühmas töötavad
Õpetajad Agre ja Katriin
Õpetaja abi Sigrid

Info vahetus lapsevanemaga toimub meil ELIIS keskkonnas