Raeküla

Rühmad


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Kullalinnud

Kullalinnud

Kullalinnud virgakesed
õpivad ja mängivad, sõpradega hängivad
pärimusest lugu peavad
vanu tarkusi teavad
               /E.Laidvee/

3-6 aastased lapsed

Rühmas töötavad
Õpetajad Eve ja Alli
Õpetaja abi Annika

Info vahetus lapsevanemaga toimub meil ELIIS keskkonnas