Raeküla

Rühmad


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.


Raeküla lasteaed on 6-rühmaline, väike ja kodune:
1 sõimerühm, 4 aiarühma ning tasandusrühm.

Siisikesed

Siisikesed

Siisikesed
nokas neil on viisikesed
kogu aeg on neil kiire
teevad loodusesse tiire.
               /E.Laidvee/

3-7 aastased lapsed tasandusrühm
(kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele)

Rühmas töötavad
Õpetajad Tiiu ja Githa
Õpetaja abi Ave

Tugiisik Ireen
Eripedagoog 

Info vahetus lapsevanemaga toimub meil ELIIS keskkonnas