Ajalugu

1. märtsil 1976. a avati Pärnu Linna 4. Lastepäevakodu aadressil 9. mai tn 49. 
 
1999. aastast kannab asutus nimetust Pärnu Lasteaed Mai 
 
Lastepäevakodu on esimene ujulaga koolieelne lasteasutus Pärnus.
Esimene erirühm nägemispuuetega lastele avati 01.11.1976
Teine erirühm avati 1. septembril 1980
Kolmas erirühm (vene õppekeelega lastele) avati 01.09.1983
Neljas erirühm avati 01.09.1984. a
Erirühmad olid ööpäevased kuni 1988. aastani.


1978. a septembrist - 1986 alustati 6aastaste laste õpetamist eksperimentaalprogrammide järgi.
Aastatel 1986 - 1995 oli lastepäevakodus kaks Pärnu I Keskkooli 6- aastaste laste I klassi.

Pärnu 4. Lastepäevakodu oli aastaid vaimse kasvatuse baasasutuseks.
1995. aastal nimetati asutus ümber Pärnu Mai Lastepäevakoduks
1999. aastal nimetati asutus ümber Pärnu Lasteaed Maiks

Alates 01.02.2004 on lasteaias 3 eesti õppekeelega rühma nägemisprobleemidega lastele.
Vene õppekeelega erirühm viidi silmaravi vajavate laste vähesuse tõttu üle Pärnu Lasteaeda Kelluke.
 
Pärnu Lasteaed Mai
omab koolitusluba nr 1581 HM. 13 juuni 2001

Lasteaeda on juhtinud:
Aino Lõmps 1976 – 1980
Juta Jürgenson 1980 – 1987
Anne Virula 1987 –

Pärnu Aasta õpetaja tiitel on omistatud järgmistele
Pärnu Lasteaed Mai õpetajatele


2000 Jelena Leppoja

2000 Ksenia Ivanova

2001 Ly Akenpärg

2005 Margarita Kask

2006 Kairi Kuusk

2013 Kairi Kuusk

 
Käesoleval ajal töötab lasteaias 12 rühma:

2 sõimerühma 1-3.aastastele lastele
7 üldrühma 3- 7aastastele lastele
3 erirühma: 1 meelepuudega ja 2 nägemishäiretega lastele


Lapsi ravivad silmaarst ja meditsiiniõde – ortoptist. Erirühmas töötab lisaks õpetajatele ka eripedagoog.
              Igas rühmas korraldavad laste igapäevast elu 2 rühmaõpetajat ja 1 õpetaja –abi, kelle hoole all on lapsed sõimerühmast kuni kooliminekunini. 

Lisaks neile tegelevad lastega muusika-, liikumis - ja ujumisõpetaja.

 

2005. a oleme Tervist edendav lasteaed
2013. a oleme Tervist edendav töökoht
2014. a oleme liitunud projektiga „ Kiusamisest vaba lasteaed“

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022