Lasteaia omanäolisus ja traditsioonid

 

Pärnu Lasteaed Mai avati 1.märtsil 1976. aastal. 

Pärnu Lasteaed Mai asub Mai elamurajoonis. Lasteaia asukoht on soodne laste tervisele.

Lähedal asub meri, parkmets ning kergliiklustee. Lasteaial on hea bussiühendus kõikide linnaosadega.

 Pärnu Lasteaed Mai on Tervistedendav lasteaed ja Tervist edendav töökoht

 

Pärnu Lasteaed Mai moto Iga laps on isiksus ja kõik lapsed on andekad

 

Lasteaia eripära:

Lasteaias on kolm erirühma nägemispuudega ja nägemisprobleemidega lastele. Erirühmad on liitrühmad

Lasteaias töötavad silmaarst ja tervishoiutöötaja

Lasteaia õppetegevused on lapsest lähtuvad ja mängulised, arvestades laste ealisi, soolisi ning individuaalseid iseärasusi

Pärnu Lasteaed Mai on: Mõtlev, Arenev ja  Innovatiivne  haridusasutus

                        

Meil on:

  •  suunatud uurimusliku õppe metoodika ja teemade (Avasta meeled, Avasta värvused, Avasta ilm ning Võrdlemine ja mõõtmine) rakendamine kõigis 5-7 aastaste laste rühmades
  • arvumaa metoodika rakendamine 2-5 aastaste laste rühmades
  • ujumisõpetus kõigi vanusrühmade lastele 2 korda nädalas mänguliste tegevuste kaudu.
  • 5-7-aastaste laste liikumistegevuste läbi viimine Pärnu Spordihallis ja üks liikumistegevus alati õues
  • muusikanädal ja solistide laulupäev, üle aasta lasteaia laulu-ja tantsupidu.
  • osalemine vabariiklikul, maakondlikul ja Pärnu linna laulu- ja tantsupidudel.
  • süsteemne meelte arendamine ja erinevate meelte abil ümbritseva keskkonna tundma õppimine
  • IKT vahendite aktiivne kasutamine laste arengu toetamisel: õppetegevuste mitmekesistamiseks on rühmades teler, arvuti, tahvelarvuti.  Kasutusel on erinevad Lego education harivad klotsid, Bee-Bot põrandarobotid ja Ozobot robotid.
  • Robootika 6-7 aastastele lastele

 

Iga päev lapse elus peab algama rõõmuga ja lõppema rahuga.

 

Traditsioonilised sündmused lasteaias

Tere, lasteaed - matk

Koolieelikute jooksupäev rannastaadionil

Spordinädal

Mihklipäeva sündmused: matk kooliminejatele Tolkuse rabasse

Koduloomad ja linnud talus – eks. Männituka tallu

Leiva- piima nädal

Päev vanavanematega

Mardi –kadri trall

Jõululaat

Advendiaeg ja Jõulupeod

Poistenädal ja Poistepäev

Ohupäev ja talvine perepäev

Vastlapäev

Folklooripäev Raeküla lasteaia lastega

Eesti Vabariigi sünnipäev

Lasteaia sünnipäeva kohvik

Emakeelepäev

Jüripäevamatk

Töötajate tervisenädal

Laulupäev

Kevadpeod ja Emadepäev

Tüdrukute nädal ja Tüdrukute päev

Lasteaed Mai laulu- ja tantsupidu

Lõpupeod

 

 

 

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022